Văn khấn Lễ Tạ Mộ 7
Không Gian Sống

Văn khấn Lễ Tạ Mộ

(Dùng khấn cả ở nhà và tại mộ) Phần mộ được quan niệm là “nhà” của người đã khuất nên thường được con cháu sửa sang sạch, đẹp để đón Tết Nguyên đán bằng lễ […]